Hoạt động nổi bật

 
 
Danh mục
Trang chủ
Thông tin nhà thiếu nhi
Phòng hành chính quản trị
Phòng đào tạo năng khiếu
Phòng nghiệp vụ phong trào
Thư viện
Hoạt động nổi bật
Chuyên mục
Hoạt động các công viên
Thư viện hình ảnh
Bài viết mới
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. Nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, Nhà Thiếu nhi quận Bình Tân tổ chức giải đá cầu và giải cờ vua – cờ tướng giành cho lứa tuổi cấp I, II<div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">read here</a> redirect</div><div style="display:none">website <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">website</a> read here</div><div style="display:none">website <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">website</a> why wife cheated</div><div style="display:none">viagra with out a prescription <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">click here</a> viagra vs levitra</div><div style="display:none">wife who cheated <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">online</a> married men and affairs</div><div style="display:none">how to cheat on wife <a href="http://blog.smartofficecloud.com/page/Reasons-Married-Men-Cheat">how to cheat on my husband</a> click</div><div style="display:none">online <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">why women cheat</a> open</div><div style="display:none">link <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">catching a cheater</a> online</div><div style="display:none">online <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">why do women cheat with married men</a> cheat on my wife</div><div style="display:none">link <a href="http://www3.poolhost.com/blog/page/abortion-pill-online.aspx">effects of abortion pill</a> side effects from abortion</div>
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH TRẺ EM 3-5 TUỔI; 6-8 TUỔI; 9-12 TUỔI<div style="display:none"> <a href="http://solluna.somee.com/page/I-cheated-on-my-boyfriend.aspx">looking for affair</a> my fiance cheated on me</div><div style="display:none">how to cheat husband <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">cheats</a> my husband cheated with a man</div><div style="display:none">viagra with out a prescription <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">open</a> viagra vs levitra</div><div style="display:none">where to get non prescipt viagra <a href="http://blog.ncb.org.uk/page/best-sites-to-buy-viagra">read</a> who is the maker of viagra</div><div style="display:none">redirect <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">why does husbands cheat</a> signs of infidelity</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">women want men</a> women that cheat on their husbands</div><div style="display:none"> <a href="http://blog.w3newspapers.com/page/Types-Of-Women-Who-Cheat.aspx">how many women cheat on their husbands</a> online</div><div style="display:none">link <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">my boyfriend cheated on me quotes</a> online</div>
Nhà Thiếu nhi quận Bình Tân tham gia Giải bóng đá “Cúp Phù Đổng” năm 2013 do Nhà Thiếu nhi Thành phố tổ chức<div style="display:none">read <a href="http://blog.armanda.com/page/women-who-cheat-with-married-men.aspx">husband cheated</a> website</div><div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">why most women cheat</a> redirect</div><div style="display:none">open <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">why do women cheat with married men</a> open</div><div style="display:none">viagra super p-force <a href="http://42spikes.com/page/how-to-buy-cheap-viagra-online">generic viagra overnight</a> bug viagra</div><div style="display:none">married men who have affairs <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">dating site for married people</a> open</div><div style="display:none">what makes a husband cheat <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">will my husband cheat again</a> redirect</div><div style="display:none">how to cheat husband <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">read</a> women that cheat</div><div style="display:none">online <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">why do women cheat with married men</a> cheat on my wife</div><div style="display:none">link <a href="http://www3.poolhost.com/blog/page/abortion-pill-online.aspx">effects of abortion pill</a> side effects from abortion</div>
Giải bóng đá “Children cup” lần 3 năm 2013<div style="display:none">read <a href="http://blog.armanda.com/page/women-who-cheat-with-married-men.aspx">husband cheated</a> website</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">website</a> women affairs</div><div style="display:none">website <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">women love to cheat</a> read here</div><div style="display:none">how to cheat husband <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">dating a married woman</a> my husband cheated with a man</div><div style="display:none">married woman wants cheat <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">will my husband cheat again</a> all wife cheat</div><div style="display:none">married men who have affairs <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">dating site for married people</a> open</div><div style="display:none">redirect <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">why does husbands cheat</a> signs of infidelity</div><div style="display:none">wife who cheated <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">website</a> married men and affairs</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">website</a> women that cheat on their husbands</div><div style="display:none">what makes a husband cheat <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">will my husband cheat again</a> redirect</div><div style="display:none">link <a href="http://www3.poolhost.com/blog/page/abortion-pill-online.aspx">abortion facts</a> side effects from abortion</div>
Bị chó cắn phải làm thế nào?<div style="display:none">the unfaithful husband <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">click here</a> website</div><div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">click here</a> read</div><div style="display:none">buy viagra in las vegas <a href="http://blog.ncb.org.uk/page/best-sites-to-buy-viagra">viagra 2011 cost</a> generic viagra without prescription us pharmacy</div><div style="display:none">online <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">read</a> how taking viagra works</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.top50ranches.com/post/Argentina-food-and-wine.aspx">click here</a> women want men</div><div style="display:none">women who cheat <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">click here</a> </div><div style="display:none">how to cheat husband <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">dating sites for married people</a> women that cheat</div><div style="display:none">what makes people cheat <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">read</a> cheat on my husband</div>
Những vật dụng siêu ngớ ngẩn<div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">looking for affair</a> why do men cheat</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">women looking to cheat</a> women affairs</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">wife cheated on me</a> </div><div style="display:none"> <a href="http://solluna.somee.com/page/I-cheated-on-my-boyfriend.aspx">online</a> my fiance cheated on me</div><div style="display:none">website <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">why women cheat on men they love</a> why wife cheated</div><div style="display:none">buy viagra in las vegas <a href="http://blog.ncb.org.uk/page/best-sites-to-buy-viagra">viagra strips</a> generic viagra without prescription us pharmacy</div><div style="display:none">online <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">click here</a> how taking viagra works</div><div style="display:none">viagra super p-force <a href="http://42spikes.com/page/how-to-buy-cheap-viagra-online">click here</a> bug viagra</div><div style="display:none">wife who cheated <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">why do women cheat on their husbands</a> married men and affairs</div><div style="display:none">link <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">read here</a> online</div><div style="display:none">open <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">why do wifes cheat</a> click</div>
Kết quả hội thi viết bài "Cảm nghĩ về thầy cô" và hội thi vẽ tranh "Ước mơ tuổi thơ"<div style="display:none">website <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">husband cheated on me</a> read here</div><div style="display:none">website <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">website</a> why wife cheated</div><div style="display:none">married woman wants cheat <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">women affairs</a> all wife cheat</div><div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">click here</a> read</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">website</a> generic viagra in india</div><div style="display:none">online <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">read here</a> how taking viagra works</div><div style="display:none">redirect <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">go</a> signs of infidelity</div><div style="display:none">read <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">married men dating</a> website</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">go</a> women that cheat on their husbands</div><div style="display:none">married men having affairs <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">why do husbands have affairs</a> married men having affairs</div><div style="display:none">women affairs <a href="http://www.skydiveorange.com/blog/page/unfaithful-wife">reason women cheat</a> women who cheat on their husbands</div>
Tuyển dụng<div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">read here</a> redirect</div><div style="display:none">unfaithful wives <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">my boyfriend cheated on me with a guy</a> wife cheat story</div><div style="display:none">catching a cheater <a href="http://blog.armanda.com/page/women-who-cheat-with-married-men.aspx">i dreamed my wife cheated on me</a> how can people cheat</div><div style="display:none">website <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">wife cheated on me</a> reasons women cheat</div><div style="display:none">how women cheat <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">reasons women cheat</a> why do husbands have affairs</div><div style="display:none">viagra subs <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">buy viagra online order</a> using viagra ointment</div><div style="display:none">go <a href="http://blog.top50ranches.com/post/Argentina-food-and-wine.aspx">click</a> signs of a cheater</div><div style="display:none">married men who have affairs <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">go</a> open</div><div style="display:none">link <a href="http://www3.poolhost.com/blog/page/abortion-pill-online.aspx">abortion facts</a> side effects from abortion</div><div style="display:none">read <a href="http://www.idpa.com/blog/page/where-to-buy-abortion-pills.aspx">where can you buy abortion pills</a> online</div>
Đợt hoạt động Trung thu năm 2012 với chủ đề: “Tết yêu thương”<div style="display:none">why do wife cheat <a href="http://blog.armanda.com/page/women-who-cheat-with-married-men.aspx">married men dating</a> my husband cheated</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">online</a> generic viagra in india</div><div style="display:none">buy viagra in las vegas <a href="http://blog.ncb.org.uk/page/best-sites-to-buy-viagra">viagra 2011 cost</a> generic viagra without prescription us pharmacy</div><div style="display:none">go <a href="http://42spikes.com/page/how-to-buy-cheap-viagra-online">uses of vega viagra</a> link</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.top50ranches.com/post/Argentina-food-and-wine.aspx">click here</a> women want men</div><div style="display:none">what makes a husband cheat <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">click here</a> redirect</div><div style="display:none">link <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">read here</a> online</div><div style="display:none">1 month abortion pill <a href="http://www.westshoreprimarycare.com/blog/page/abortion-pill-misoprostol">redirect</a> is there a pill for abortion</div>
Thiếu nhi Bình Tân viếng Nhà thờ Bác Hồ nhân ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2012<div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">looking for affair</a> why do men cheat</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">why do husband cheat</a> </div><div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">read here</a> redirect</div><div style="display:none">website <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">women love to cheat</a> read here</div><div style="display:none">viagra with out a prescription <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">open</a> viagra vs levitra</div><div style="display:none">wife who cheated <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">online</a> married men and affairs</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">go</a> women that cheat on their husbands</div><div style="display:none">what makes a husband cheat <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">website</a> redirect</div><div style="display:none">when a husband cheats <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">married men that cheat</a> why do husbands cheat</div>
THỜI KHÓA BIỂU<div style="display:none">redirect <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">wife cheated on me</a> </div><div style="display:none">the unfaithful husband <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">how many people cheat</a> website</div><div style="display:none">how women cheat <a href="http://blog.gobiztech.com/page/men-having-affairs.aspx">wifes cheat</a> why do husbands have affairs</div><div style="display:none">website <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">why women cheat on men they love</a> why wife cheated</div><div style="display:none">married woman wants cheat <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">all wives cheat</a> all wife cheat</div><div style="display:none">viagra with out a prescription <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">where to buy generic viagra</a> viagra vs levitra</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">website</a> generic viagra in india</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.zycon.com/post/lean-initiatives-improve-medical-manufacturing-quality">website</a> women that cheat on their husbands</div><div style="display:none">what makes a husband cheat <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">click here</a> redirect</div><div style="display:none">married men having affairs <a href="http://geekiest.net/post/250-awesome-photography-tutorials.aspx">why do husbands have affairs</a> married men having affairs</div><div style="display:none">open <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">women will cheat</a> click</div><div style="display:none">what makes people cheat <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">read</a> cheat on my husband</div>
Vovinam nhà thiếu nhi quận Bình Tân (ver2) part 1<div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">looking for affair</a> why do men cheat</div><div style="display:none">how to cheat husband <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">why people cheat</a> my husband cheated with a man</div><div style="display:none">viagra with out a prescription <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">where to buy generic viagra</a> viagra vs levitra</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">online</a> generic viagra in india</div><div style="display:none">where to get non prescipt viagra <a href="http://blog.ncb.org.uk/page/best-sites-to-buy-viagra">read</a> who is the maker of viagra</div><div style="display:none">viagra subs <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">generic forms of viagra are safe</a> using viagra ointment</div><div style="display:none">go <a href="http://42spikes.com/page/how-to-buy-cheap-viagra-online">buy viagra from canada</a> link</div><div style="display:none">redirect <a href="http://blog.top50ranches.com/post/Argentina-food-and-wine.aspx">women who love to cheat</a> women want men</div><div style="display:none">1 month abortion pill <a href="http://www.westshoreprimarycare.com/blog/page/abortion-pill-misoprostol">pro abortion facts</a> is there a pill for abortion</div><div style="display:none">read <a href="http://www.idpa.com/blog/page/where-to-buy-abortion-pills.aspx">where can you buy abortion pills</a> online</div>
Vovinam nhà thiếu nhi quận Bình Tân<div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">i dreamed my wife cheated on me</a> redirect</div><div style="display:none">catching a cheater <a href="http://blog.armanda.com/page/women-who-cheat-with-married-men.aspx">website</a> how can people cheat</div><div style="display:none">website <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">what to do when husband cheats</a> reasons women cheat</div><div style="display:none"> <a href="http://solluna.somee.com/page/I-cheated-on-my-boyfriend.aspx">link</a> my fiance cheated on me</div><div style="display:none">open <a href="http://www.avonotakaronetwork.co.nz/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">i want an affair</a> open</div><div style="display:none">how to cheat on husband <a href="http://www.avjobs.com/blog/page/Married-Men-Who-Have-Affairs.aspx">wives who cheat</a> my girl friend cheated on me</div><div style="display:none">link <a href="http://www.chimneyfans.com/contents.aspx?page=Fans">my boyfriend cheated on me quotes</a> online</div><div style="display:none">when a husband cheats <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">marriage affairs</a> why do husbands cheat</div><div style="display:none">open <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">why do wifes cheat</a> click</div><div style="display:none">online <a href="http://www.trschools.com/trhof/inductee.asp?ID=162">cheater</a> cheat on my wife</div>
Những tác phẩm cát nghệ thuật đáng kinh ngạc<div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://blog.businessdating.com/page/How-women-cheat">catch a cheat</a> why do men cheat</div><div style="display:none">read here <a href="http://blog.crmsociety.com/page/Top-5-Sites-To-Buy-Viagra-Online.aspx">website</a> generic viagra in india</div><div style="display:none">online <a href="http://www.bryanavery.co.uk/page/Is-it-Safe-To-Buy-Viagra-Online.aspx">read</a> how taking viagra works</div><div style="display:none">how to cheat on husband <a href="http://www.avjobs.com/blog/page/Married-Men-Who-Have-Affairs.aspx">why do guys cheat</a> my girl friend cheated on me</div><div style="display:none">how to cheat on wife <a href="http://blog.smartofficecloud.com/page/Reasons-Married-Men-Cheat">read</a> click</div><div style="display:none">open <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">online</a> click</div><div style="display:none">link <a href="http://www3.poolhost.com/blog/page/abortion-pill-online.aspx">abortion misoprostol</a> side effects from abortion</div>
kỳ ảo cầu vòng lửu tại Mỹ<div style="display:none">my boyfriend cheated on me with my mom <a href="http://by-expression.com/page/my-girlfriend-started-to-communicate-with-ex">i dreamed my wife cheated on me</a> redirect</div><div style="display:none">women who cheat on men <a href="http://solluna.somee.com/page/I-cheated-on-my-boyfriend.aspx">catching a cheater</a> redirect</div><div style="display:none">signs of a cheater <a href="http://www.christiancopyrightsolutions.com/blog/page/I-cheated-on-my-boyfriend">website</a> read</div><div style="display:none">read <a href="http://community.vitechcorp.com/home/">how many women cheat</a> website</div><div style="display:none">women affairs <a href="http://www.skydiveorange.com/blog/page/unfaithful-wife">reason women cheat</a> women who cheat on their husbands</div><div style="display:none">women who cheat <a href="http://www.cfrtu.org/events.asp">link</a> </div>
Liên kết web
  Thành Đoàn TP. HCM
  Đọc báo
  Nghệ thuật - kiến trúc
Quảng cáo
  Nội dung
 
NHÀ THIẾU NHI BÌNH TÂN TỔ CHỨC NGÀY HỘI QUỐC TẾ THIẾU NHI KẾT HỢP LIÊN HOAN VÕ THUẬT CÁC CLB VOVINAM QUẬN
 
Chương trình diễn ra sáng 27/5 tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận nhằm chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2012), kỷ niệm 74 năm thành lập môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo (1938 – 2012) và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các em thiếu nhi đang theo học Vovinam tại các câu lạc bộ trên địa bàn quận Bình Tân.
 
Chương trình có sự góp mặt của khoảng 500 em thiếu nhi dưới sự điều động của võ sư Nguyễn Ngọc Hải - HLV đội Tp.HCM - Trưởng BTC, ông Nguyễn Trọng Hiền - Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi quận - đồng trưởng BTC, võ sư Lâm Minh Chung - HLV trưởng bộ môn Vovinam quận, võ sư Nguyễn Minh Nhựt - HLV trưởng Vovinam Nhà thiếu nhi quận, ông Võ Minh Mẫn – Đại diện Hội phụ huynh Vovinam quận cùng các thành viên là HLV trưởng các câu lạc bộ Vovinam trêm địa bàn.
 
 
Phát biểu khai mạc, võ sư Nguyễn Ngọc Hải đánh giá cao ý thức luyện tập thể thao, rèn luyện thân thể của người Việt nói chung và thiếu nhi nói riêng, đồng thời nêu cao tinh thần võ thuật, tinh thần yêu nước qua khẩu hiệu “Học võ Việt yêu nước Việt”.
Tại phần thi tài năng, với 3 tiết mục quy định là Đơn luyện quyền, Song luyện quyền và Đồng diễn quyền, đội Vovinam Nhà thiếu nhi Bình Tân xuất sắc giành giải A, hai giải B được trao cho CLB trường Tiểu học An Lạc 3 và Tiểu học Bình Tân, hai giải C thuộc về đội trường THCS Hồ Văn Long và tiểu học Bình Trị Đông. Ngoài phần thi chính, chương trình còn xen lẫn nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, trò chơi dân gian, đặc biệt là phần đồng diễn bài khởi quyền hết sức hung hồn với sự tham gia của … em thiếu nhi.
 
Dịp này, võ sư Lâm Minh Chung cũng thông qua văn bản chấp thuận cho 4 HLV trẻ được mang đai đặc cách “Từ sơ đẳng III lân Hoàng Đai” để làm nhiệm vụ phát triển phong trào Vovinam trên địa bàn quận trong thời gian tới.
 

NGUYỄN HOÀNG 

 
..........................................................................................................................................................................................
  Các tin khác
    Nhà thiếu nhi bình tân tổ chức ngày hội quốc tế thiếu nhi kết hợp liên hoan võ thuật các clb Vovinam Quận
website husband cheated on me read here
open my girl friend cheated on me why do wifes cheat
viagra subs buy viagra online order using viagra ointment
viagra super p-force vasotec and viagra interactions bug viagra
how to cheat on husband why do guys cheat my girl friend cheated on me
1 month abortion pill redirect is there a pill for abortion
(8/6/2012 12:00:00 AM)

    Nhà thiếu nhi Quận Bình Tân tham gia liên hoan Búp Sen Hồng tỉnh Lâm Đồng
reasons why married men cheat cheat women redirect
buy viagra in las vegas viagra strips generic viagra without prescription us pharmacy
wife who cheated why do women cheat on their husbands married men and affairs
redirect women want men women that cheat on their husbands
married men having affairs how many women cheat married men having affairs
how to cheat husband marriage affairs women that cheat
(8/6/2012 12:00:00 AM)

    Liên hoan văn hóa thiếu nhi dân tộc các cung, nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2012
website wife cheated on me reasons women cheat
women who cheat on men catching a cheater redirect
read here click generic viagra in india
viagra subs generic viagra baku az using viagra ointment
redirect click here women want men
women affairs how to cheat wife women who cheat on their husbands
read here online
how to cheat husband dating sites for married people women that cheat
(7/17/2012 12:00:00 AM)

    Sân chơi dành cho nhà văn, nhà thơ tuổi học trò
buy viagra in las vegas website generic viagra without prescription us pharmacy
redirect click here women want men
how to cheat on husband why do guys cheat my girl friend cheated on me
women who cheat link
what makes people cheat read cheat on my husband
1 month abortion pill redirect is there a pill for abortion
(7/17/2012 12:00:00 AM)

    Hội thi "Đọc sách hè" năm 2011
read here click generic viagra in india
buy viagra in las vegas website generic viagra without prescription us pharmacy
redirect why does husbands cheat signs of infidelity
signs of infidelity women who like to cheat why some women cheat
boyfriend cheated on me the unfaithful husband why do women cheat on husbands
what makes a husband cheat will my husband cheat again redirect
women affairs how to cheat wife women who cheat on their husbands
how to cheat on wife wife cheated click
what makes people cheat find an affair cheat on my husband
(7/17/2012 12:00:00 AM)

    Liên hoan Tiếng kèn Đội ta
married woman wants cheat all wives cheat all wife cheat
viagra with out a prescription click here viagra vs levitra
online read here how taking viagra works
married men who have affairs read here open
redirect go signs of infidelity
read married men dating website
boyfriend cheated on me read why do women cheat on husbands
redirect go women that cheat on their husbands
married men having affairs why do husbands have affairs married men having affairs
link abortion facts side effects from abortion
(7/17/2012 12:00:00 AM)

 
In trang này      Email liên hệ         Quay về đầu trang
 
 
   
Clip hoạt động
Lượt truy cập
Quảng cáo